staySky Vacation Clubs Orlando, FL, Giveaway Getaway – Peraturan Rasmi

PERATURAN RASMI
TIDAK PEMBELIAN TIDAK MEMBUKA ATAU MENANG. A PEMBELIAN ATAU PEMBAYARAN SEBARANG JENIS TIDAK MENINGKATKAN PERJALANAN PEMENANGAN

1. PILIHAN PEMENANG: Pemenang [s] (secara individu dan secara kolektif, “Pemenang”) akan dipilih pada atau kira-kira 4/30/2015 dalam lukisan rawak dari kalangan semua penyertaan yang layak diterima. Setiap cabutan adalah lukisan yang berbeza yang mesti dimasukkan secara berasingan. Semua cabutan dalam Peraturan Rasmi secara individu dan secara kolektif ialah “Undian.” Sekiranya Penaja tidak menerima apa-apa penyertaan yang layak, Penaja mempunyai hak untuk membatalkan Undian Loteri. Lukisan akan diadakan Hari Perempuan, yang keputusannya adalah muktamad. Peluang kemenangan akan bergantung kepada jumlah penyertaan yang layak diterima. Sekiranya orang Kanada layak memasuki seperti yang dinyatakan dalam perenggan Kelayakan di bawah ini, dan jika ada Pemenang Kanada, Pemenang akan diminta menjawab soalan matematik kemahiran matematik dengan betul sebagai syarat menerima hadiah tersebut. Notis Penting: Anda mungkin dikenakan bayaran untuk melawati tapak web mudah alih sesuai dengan syarat perjanjian layanan Anda dengan pembawa Anda. Sila rujuk penyedia perkhidmatan wayarles anda mengenai pelan harga anda. Anda mesti menggunakan peranti Smartphone untuk menyertai melalui telefon bimbit anda. Tidak semua penyedia telefon bimbit membawa perkhidmatan yang diperlukan untuk turut serta. Semak keupayaan telefon anda untuk arahan Internet tertentu. Sekiranya penggunaan data anda melebihi apa yang diperuntukkan oleh pelan data anda, anda mungkin tertakluk kepada bayaran tambahan oleh pembawa anda. Sila hubungi pembekal khidmat mudah alih anda dengan sebarang soalan mengenai bil anda.

2. PEMBERITAHUAN PEMENANG: Pemenang akan dimaklumkan dalam tempoh satu (1) bulan dari hari terakhir dari Lotter, melalui e-mel, dan / atau pada budi bicara Penaja, melalui telefon atau pos. Sekiranya Pemenang tidak memberi respons kepada pemberitahuan Penaja atau tidak menerima hadiah dalam tempoh lima (5) hari pemberitahuan perniagaan, hadiah akan dianggap hilang dan Pemenang alternatif akan dipilih. Sekiranya mana-mana satu atau lebih Pemenang yang berpotensi tidak bertindak balas seperti yang dinyatakan di atas, menolak hadiah atau gagal memberikan affidavit atau melepaskan yang ditandatangani, Pemenang tersebut akan dianggap kehilangan hadiah dan Penaja akan memilih pengganti Pemenang dari peserta yang layak. Jika mana-mana pengganti yang sama tidak dapat membalas atau menolak hadiah, Penaja akan menggunakan beberapa percubaan yang munasabah, mengikut budi bicaranya, untuk memberi hadiah kepada pengganti lain tetapi jika ia tidak dapat berbuat demikian, hadiah akan dibatalkan dan Penaja tidak akan mempunyai liabiliti lanjut berhubung dengan Lotter tersebut. Senarai Pemenang: Untuk nama Pemenang, hantarkan sampul surat yang tersendiri dan dicantumkan kepada Senarai Pemenang Undian Sweepstakes, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street NY, NY 10019 dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pemberitahuan pemenang seperti yang dinyatakan di atas.

staySky Vacation Clubs Orlando, FL, Getaway Loteri: Terdapat dua (2) cara untuk memasuki permulaan 2/20/15 pada 12:01 AM (ET) melalui 4/20/15 pada 11:59 PM (ET) (“Tempoh Penyertaan”): sama ada (i) pergi ke womansday.com/giveaways pada komputer dan lengkapkan borang penyertaan mengikut arahan pada skrin atau (ii) Penyertaan Tanpa Wayar: Muat turun aplikasi WD Akses Hari Wanita dengan melawat App Store, Amazon Marketplace atau Google Play. Kemudian gunakan telefon bimbit yang membolehkan internet anda untuk mengimbas ikon Hari Wanita yang dipakai Digimarc yang sesuai untuk undian yang anda ingin masukkan dan lengkapkan lengkap dan serahkan Borang Penyertaan Rasmi yang dibentangkan. SILA AMARAN BAHAWA INI ANDA TIDAK AKAN DIPERLENGKAPKAN SEHINGGA ANDA MEMILIKI BORANG PERMOHONAN PEJABAT DAN MEMENUHI MAKLUMAT HUBUNGAN ANDA. Hadiah & Anggaran Nilai Runcit: Satu (1) Pemenang akan menerima kelab percutian StaySky empat (4) hari, tiga (3) malam untuk keluarga empat (4) di Lake Buena Vista Resort Village & Spa di Orlando, FL. Pakej hadiah juga termasuk dua (2) satu (1) jam di Spa Refleksi resort; satu (1) makan malam untuk empat (4) di Irish Pub & Grill Frankie Farrell di tapak dan sarapan percuma setiap hari di kafe tepi kolam Lani’s Luau. Pengangkutan tidak disediakan. Tinggal hotel mesti diambil dalam tempoh satu tahun dari tarikh anugerah. Pengaturan mesti dibuat sekurang-kurangnya 30 hari sebelum berlepas. Sebaik sahaja dijadualkan, jadual perjalanan tidak boleh diubah dan kegagalan Pemenang untuk mengikuti jadual sedemikian tidak akan mewajibkan Penaja dalam apa cara untuk menyediakan Pemenang dengan pengaturan alternatif. Pemenang akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua makanan, perbelanjaan sampingan, tip dan ganjaran, pendapatan dan cukai lain, pengangkutan darat dan penerbangan, dan semua kos dan perbelanjaan lain yang tidak dinyatakan di sini. Penginapan hotel berada dalam budi bicara Penaja, tertakluk kepada ketersediaan, dan tarikh pemadaman boleh dikenakan. Semua pelancong mesti mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Pengembara perjalanan Pemenang mesti melaksanakan Pelepasan Publisiti / Liabiliti sebelum berlepas. Sebarang perbezaan antara ARV dan nilai sebenar hadiah tidak akan diberikan dalam apa-apa bentuk. (Anggaran nilai runcit: $ 999.00). Jumlah ARV: $ 999.00. Sebarang perbezaan antara ARV dan nilai sebenar hadiah tidak akan diberikan dalam apa-apa bentuk.

KELAYAKAN: Hadkan satu (1) catatan setiap orang setiap hari untuk Undian Loteri. Pelbagai entri dari orang yang sama setiap hari akan hilang kelayakan. Penyertaan menjadi milik Penaja dan tidak akan dikembalikan. Bukti penyerahan tidak mengandungi bukti penerimaan. Sekiranya borang, borang kemasukan atau kemasukan yang dikeluarkan secara mekanikal, tidak sah, tidak tepat, hilang, terlambat, tidak betul, tidak lengkap, dihapuskan, dihantar secara tidak sengaja akan hilang kelayakan. Peserta dalam talian mesti mempunyai alamat e-mel yang sah dan adalah tanggungjawab peserta untuk mengemas kini Penaja sebarang perubahan dalam alamat e-mel. Nombor telefon mudah alih dan penyedia / pembawa perkhidmatan tanpa wayar dari pendatang mudah alih (jika berkenaan) akan ditangkap secara automatik dalam pangkalan data Sweepstakes dan semua penyertaan akan terhad kepada nombor telefon itu kecuali peserta memberitahu Pemberitahu perubahan. Sekiranya terdapat pertikaian mengenai identiti peserta dalam talian atau mudah alih, hadiah tersebut akan diberikan kepada pemegang akaun yang dibenarkan alamat e-mel atau telefon bimbit. “Pemegang akaun yang diberi kuasa” ditakrifkan sebagai orang asli yang kepadanya alamat e-mel atau telefon bimbit diberikan oleh pembekal perkhidmatan internet, pembekal perkhidmatan dalam talian, pembawa, pembekal telefon bimbit atau organisasi lain (contohnya, perniagaan, institusi pendidikan, dll. ) yang bertanggungjawab untuk memberikan alamat e-mel untuk domain yang dikaitkan dengan alamat e-mel yang dikemukakan atau bertanggungjawab untuk memberikan nombor telefon bimbit.

3. KELAYAKAN: Terbuka kepada penghuni undang-undang 50 Amerika Syarikat dan Daerah Columbia, yang telah mencapai umur majoriti di negeri atau wilayah kediaman mereka pada masa kemasukan. Penduduk undang-undang Kanada (tidak termasuk Quebec) yang telah mencapai umur tersebut di wilayah kediaman mereka pada masa kemasukan juga layak masuk. Kekosongan di Puerto Rico dan di mana dilarang oleh undang-undang. Pekerja Penaja, ibu bapanya, sekutu dan anak syarikatnya, agensi pengiklanan dan promosi yang berpotensi, organisasi penghakiman bebas, dan pembekal hadiah (dan ahli keluarga terdekat mereka dan / atau mereka yang tinggal di rumah tangga masing-masing pekerja) tidak layak.

4. SYARAT PENYERTAAN: Perbelanjaan yang tidak termasuk dalam penerangan hadiah dan semua cukai adalah tanggungjawab Pemenang. Setiap hadiah diberikan “seperti” tanpa jaminan atau jaminan, sama ada nyata atau tersirat di luar jaminan terhad pengeluar. Tiada pemindahan, tugasan atau penggantian hadiah yang dibenarkan, kecuali Penaja mempunyai hak untuk menggantikan hadiah untuk item yang sama atau lebih besar jika hadiah yang diiklankan tidak tersedia. Pemenang dikehendaki mematuhi mana-mana dan semua negeri, persekutuan, negeri, wilayah yang berkenaan, jika orang Kanada layak memasuki, dan undang-undang, peraturan dan peraturan tempatan. Semua cukai persekutuan, negeri dan tempatan, dan apa-apa kos lain yang tidak diperuntukkan secara khusus di dalam Peraturan Rasmi ini adalah tanggungjawab pemenang sahaja. Jika nilai runcit sebenar mana-mana hadiah Pemenang adalah $ 600 atau lebih, Pemenang mesti melengkapkan borang W9 dan membekalkan Penaja dengan nombor keselamatan sosialnya untuk tujuan cukai. Borang IRS 1099 akan dikeluarkan atas nama Pemenang (atau, jika kanak-kanak kecil, atas nama orang dewasa) untuk nilai sebenar hadiah yang diterima. Penaja tidak mempunyai tanggungjawab atau obligasi kepada Pemenang atau Pemenang yang berpotensi yang tidak dapat atau tidak dapat menerima atau menggunakan hadiah seperti yang dinyatakan di sini. Peserta bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat Peraturan Rasmi ini dan oleh keputusan Penaja, yang muktamad dan mengikat semua perkara yang berkaitan dengan Undian ini. Pemenang (dan ibu bapa atau penjaga sah jika Pemenang adalah kecil) mungkin dikehendaki menandatangani dan memulangkan Affidavit of Eligibility, Pelepasan Liabiliti dan di mana dibenarkan secara sah Pelepasan Publisiti dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tarikh pemberitahuan percubaan pertama. Kegagalan untuk mematuhi tarikh akhir ini boleh menyebabkan pelucuthakan hadiah dan pemilihan Pemenang silih ganti. Pemulangan hadiah / hadiah hadiah sebagai tidak dapat dihantar boleh mengakibatkan kehilangan kelayakan dan pemilihan Pemenang silih ganti. Pemenang dengan ini selanjutnya bersetuju bahawa ia akan menandatangani mana-mana dokumen yang diperlukan untuk memindahkan hak cipta kemasukannya yang dikemukakan, jika berkenaan, kepada Penaja dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tarikh percubaan percubaan pertama. Dengan memasuki, Entrant memberi kebenaran untuk Penaja, dan mana-mana sekutu dan anak syarikatnya, agensi pengiklanan dan promosi yang terlibat, dan pembekal hadiah untuk menggunakan penyertaan peserta (termasuk bentuk kemasukan yang dimasukkan), jika ada, untuk pengiklanan, pengiklanan dan promosi tujuan tanpa pampasan tambahan, melainkan dilarang oleh undang-undang. Jika imej diserahkan kepada Penaja sebagai syarat untuk kemasukan, Peserta bersetuju bahawa mereka mempunyai hak untuk menggunakan imej yang dihantar dan untuk membenarkan Penaja, mana-mana sekutunya dan anak syarikatnya, agensi pengiklanan dan promosi yang mengambil bahagian, dan pembekal hadiah untuk menggunakan semula mana-mana imej, tanpa sebarang liabiliti, untuk tujuan editorial, pengiklanan dan promosi. Di samping itu, penerimaan hadiah oleh Pemenang merupakan kebenaran untuk Penaja dan mana-mana sekutu dan anak syarikat, agensi pengiklanan dan promosi yang mengambil bahagian dan pembekal hadiah untuk menggunakan nama Pemenang dan / atau kesamaan dan bahan biografi untuk tujuan editorial, pengiklanan dan promosi tanpa pampasan tambahan kecuali dilarang oleh undang-undang. Dengan menerima hadiah, Pemenang bersetuju untuk menaja Penaja, agensi pengiklanan dan promosi dan syarikat induknya, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, agen wakil, pengganti, penerima, pegawai, pengarah dan pekerja yang tidak berbahaya untuk sebarang kecederaan atau kerosakan yang disebabkan atau dituntut disebabkan oleh penyertaan dalam undian atau penerimaan atau penggunaan hadiah. Penaja tidak bertanggungjawab untuk apa-apa percetakan, tipografi, mekanikal atau lain-lain kesilapan dalam percetakan tawaran, pentadbiran undian atau dalam pengumuman hadiah.

5. INTERNET / mudah alih: Penaja tidak bertanggungjawab untuk kesilapan penghantaran elektronik yang mengakibatkan peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau transmisi, pencurian atau pemusnahan atau capaian tanpa kebenaran atau perubahan bahan masuk, atau untuk peralatan teknikal, rangkaian, peralatan telefon, elektronik, komputer, perkakasan atau perisian yang tidak berfungsi atau batasan apa-apa jenis, atau penghantaran atau kegagalan yang tidak tepat untuk menerima maklumat masuk oleh Penaja atau penyampai berdasarkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di Internet, di mana-mana laman web, atau melalui telefon bimbit atau mana-mana kombinasinya . Jika atas sebab apa pun bahagian Internet atau telefon bimbit program ini tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang, termasuk jangkitan virus komputer, pepijat, gangguan, campur tangan yang tidak dibenarkan, penipuan, kegagalan teknikal atau sebarang sebab lain yang merosakkan mempengaruhi pentadbiran, keselamatan, keadilan, integriti, atau kelakuan yang wajar bagi Loteri ini, Penaja mempunyai hak mengikut budi bicaranya sendiri untuk membatalkan, menamatkan, mengubah atau menggantungkan Loteri. Penaja mempunyai hak untuk memilih pemenang dari penyertaan yang layak diterima pada tarikh penamatan. Penaja lagi berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana individu yang mengganggu proses kemasukan. Penaja boleh melarang peserta untuk mengambil bahagian dalam undian jika ia menentukan bahawa peserta itu cuba untuk melemahkan operasi sah Undian dengan menipu, menggodam, penipuan atau amalan bermain yang tidak adil atau berniat untuk menyalahgunakan, mengancam atau mengganggu peserta lain. Perhatian: Sebarang percubaan oleh peserta untuk sengaja merosakkan mana-mana laman web atau menjejaskan operasi yang sah dari Sweepstakes adalah pelanggaran undang-undang jenayah dan sivil dan jika cubaan sedemikian dibuat, Penaja berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari mana-mana peserta sedemikian sejauh mana undang-undang.

6. PERUTUSAN / PILIHAN UNDANG-UNDANG: Kecuali jika dilarang, setiap peserta bersetuju bahawa: (1) apa-apa dan semua pertikaian, tuntutan dan sebab-sebab tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan ini atau mana-mana hadiah yang diberikan akan diselesaikan secara individu, tanpa menggunakan apa-apa bentuk tindakan kelas, dan semata-mata oleh mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di New York, NY, (2) sebarang dan semua tuntutan, penghakiman dan anugerah adalah terhad kepada kos sebenar yang dikeluarkan, tetapi tidak ada bayaran peguam; dan (3) tiada penalti, sampingan, khas, berbangkit atau ganti rugi lain, termasuk tanpa had kerugian yang hilang boleh diberikan (secara kolektif, “Kerugian Khas”), dan (4) peserta dengan ini mengetepikan semua hak untuk menuntut Ganjaran Khas dan semua hak untuk mempunyai kerosakan seperti didarab atau meningkat. Undang-undang Negeri New York, tanpa rujukan terhadap peraturan undang-undang New York, mengawal Undian Negeri dan semua aspek yang berkaitan dengannya.

7. SPONSOR: Penaja dari Undian ini adalah Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, New York, NY 10019.

Loading...