Sound Oasis Sweepstakes

april 2017 winners

Kvinnedag

OFFISIELLE BESTEMMELSER INGEN KJØP Nødvendig å skrive eller vinne. En KJØP ELLER BETALING AV NOEN KUN VIL IKKE ØKTE DIN CHANSER VINDER

1. VINNER VALG: Vinnerne (individuelt og kollektivt, “Vinneren”) vil bli valgt på eller rundt 6/30/2018 i en tilfeldig tegning blant alle kvalifiserte oppføringer mottatt. Hver konkurranse er en annen tegning som må oppgis separat. Alle løpene i disse offisielle reglene er individuelt og kollektivt “Sweepstakes.” Hvis sponsoren ikke mottar noen kvalifiserte oppføringer, har sponsoren rett til å kansellere Sweepstakes. Tegning vil bli utført av Woman’s Day, hvis avgjørelser er endelige. Odds for å vinne vil avhenge av det totale antall kvalifiserte oppføringer mottatt. I tilfelle kanadiere er kvalifisert til å skrive inn som angitt i kvalifikasjonspunktet nedenfor, og hvis det er en kanadisk vinner, vil vinneren bli pålagt å svare riktig på et matematisk ferdighetsprøve spørsmål som en betingelse for å motta premien. Viktig varsel: Du kan bli belastet for å besøke mobilnettstedet i samsvar med vilkårene for serviceavtalen med operatøren din. Ta kontakt med din trådløse tjenesteleverandør angående prisplanen din. Du må bruke en smarttelefonenhet til å delta via mobiltelefonen din. Ikke alle mobilleverandører har den nødvendige tjenesten til å delta. Sjekk telefonens funksjoner for spesifikke Internett-instruksjoner. Hvis datanvendelsen din overskrider det som er tildelt av dataplanen din, kan du bli belastet med tilleggsavgift fra din operatør. Ta kontakt med mobilleverandøren din med spørsmål angående regningen.

2. VINNER NOTIFICATION: Vinneren vil bli varslet innen en (1) måned på den siste dagen i Sweepstakes, via e-post og / eller etter sponsorens skjønn, via telefon eller post. Hvis Winner ikke svarer på sponsorens varsel eller ikke godtar premien innen fem (5) virkedager etter varsel, vil prisen betraktes fortapt, og en alternativ vinner blir valgt. I tilfelle at en eller flere potensielle Vinnere ikke svarer som angitt ovenfor, avviser premien eller unnlater å gi signerte bekreftelser eller utgivelser, vil en slik Vinner (e) anses å miste premien og Sponsor vil velge en alternativ Vinner (e) fra de resterende berettigede aktørene. Hvis en eller flere alternativer ikke svarer eller avviser prisen, vil Sponsor bruke et rimelig antall forsøk, etter eget skjønn, til å tildele premien til en annen alternativ (e), men hvis det ikke er mulig, Prisen (ene) vil til slutt bli fortapt, og Sponsor skal ikke ha noe ansvar i forbindelse med Sweepstakes. Liste over vinner (e): For navnet på Winner (e), send en separat selv adressert, stemplet konvolutt til mai 2018 Women’s Day Vinn det Sweepstakes Vinnerlisten, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street NY, NY 10019 innen to (2) måneder fra Winner-meldingsdatoen som angitt ovenfor.

Sound Oasis Sweepstakes: Angi begynnelsen 6. april 2018 klokken 12:01 (ET) til 6. juni 2018 klokken 11:59. (ET) (“Inngangsperiode”). Gå til womansday.com/giveaways på en datamaskin eller en trådløs enhet, og fyll ut og send inn skjemaet i henhold til instruksjonene på skjermen. VENNLIGST MERK AT DITT OPPLYSNINGER IKKE KOMMER TILFØRT TIL DU HAR FYLLT DEN OFFISIELLE OPPLYSNINGSSKEMAET OG ANGIVET DIN KONTAKTINFORMASJON. Priser og tilnærmet salgsverdi: Tre (3) vinnere vil motta et BST-400 Stereo Bluetooth Sleep Sound Therapy System (ARV: $ 129.99). Totalt ARV av alle premier tildelt: $ 389.97. Enhver forskjell mellom det angitte ARV og den faktiske verdien av premien vil ikke bli tildelt i noen form.

INNGANGER: Begrens en (1) oppføring per person per dag for hver Sweepstakes. Flere oppføringer fra samme person per dag for samme konkurranser blir diskvalifisert. Oppføringer blir eiendommen til sponsoren og vil ikke bli returnert. Bevis for innsendelse utgjør ikke bevis på mottak. I tilfelle diskuteres ulykkelige, unøyaktige, tapte, sent, misdirected, ufullstendige, mutilated, postage due eller mekanisk reproduserte registreringsskjemaer eller inntaksskjemaer som har blitt manipulert. Online deltagere må ha gyldig e-postadresse, og det er aktørens ansvar å oppdatere sponsor av eventuelle endringer i e-postadressen. Mobilnummeret og den trådløse tjenesteleverandøren / operatøren til mobilkommittører (hvis aktuelt) vil automatisk bli tatt i Sweepstakes-databasen, og all deltakelse vil bli begrenset til det aktuelle telefonnummeret, med mindre aktøren underretter Sponsor om en endring. Hvis det er tvil om identiteten til en online eller mobil aktør, vil prisen bli tildelt den autoriserte kontoinnehaveren av e-postadressen eller mobiltelefonen. Den “autoriserte kontoinnehaveren” er definert som den fysiske personen som e-postadressen eller mobiltelefonen tildeles av en Internett-leverandør, nettoperatør, operatør, mobilleverandør eller annen organisasjon (f.eks. Bedrift, utdanningsinstitusjon osv. ) som er ansvarlig for å tildele e-postadressene til domenet som er knyttet til den innleverte e-postadressen eller som er ansvarlig for å tildele mobilnummeret.

KVALIFISERING: Juridiske innbyggere i de 50 USA, District of Columbia og Canada (unntatt Quebec) som har oppnådd en alder av flertall i deres stat eller bostedsområde ved ankomst, er kvalifisert til å komme inn. Oppheves i Puerto Rico og hvor lov er forbudt. Medarbeidere av sponsor, foreldre, tilknyttede selskaper og datterselskaper, deltakende reklame- og reklamebyråer, uavhengige dommerorganisasjoner og prisleverandører (og medlemmer av deres nærmeste familie og / eller de som bor i samme husstand for hver slik ansatt) er ikke kvalifisert.

DELTILVILLINGSVILKÅR: Utgifter som ikke er spesifikt med i prisbeskrivelsen og alle skatter, er Winnerens eneste ansvar. Hver premie tildeles “som det er” uten garanti eller garanti, enten uttrykkelig eller underforstått utenfor produsentens begrensede garanti. Ingen overføring, tildeling eller substitusjon av en premie tillatt, bortsett fra at sponsor forbeholder seg retten til å erstatte premie for et element av lik eller større verdi i tilfelle en annonsert premie ikke er tilgjengelig. Vinneren er pålagt å overholde alle gjeldende føderale, statlige, provinsielle, hvis kanadiere er kvalifisert til å komme inn, og lokale lover, regler og forskrifter. Alle føderale, statlige og lokale skatter og eventuelle andre kostnader som ikke spesifikt er fastsatt i disse offisielle reglene, er kun Winnerens ansvar. Hvis den faktiske utsalgsverdi av en hvilken som helst vinners pris er $ 600 eller mer, må Winner fullføre en W9-skjema og levere sponsor med hans / hennes personnummer i skattemessige hensyn. En IRS-skjema 1099 vil bli utstedt i Winnerens navn for den faktiske verdien av premiene mottatt. Sponsor skal ikke ha noe ansvar eller plikt til Vinner eller potensiell Vinneren som ikke kan eller ikke er i stand til å akseptere eller benytte premier som beskrevet her. Deltakerne er enige om å være bundet av vilkårene i disse offisielle reglene og av beslutninger fra sponsor, som er endelige og bindende for alle saker som gjelder denne konkurransen. Vinneren kan bli pålagt å signere og returnere en bekreftelse om berettigelse, en ansvarsløsning og hvor lovlig tillatelse er publisitet innen syv (7) dager etter datoen for første forsøk på varsling. Manglende overholdelse av denne fristen kan føre til fortabelse av premien og valg av en alternativ vinner. Retur av eventuell pris- / prismelding som uoppnåelig kan resultere i diskvalifisering og valg av en alternativ vinner. Vinneren erklærer seg dessuten enig i at det vil undertegne eventuelle dokumenter som er nødvendige for å overføre opphavsretten til sin innleverte oppføring, hvis det er aktuelt, til sponsor innen syv (7) dager etter datoen for første forsøk på underretning. Ved å legge inn, gir Entrant tillatelse til Sponsor, og eventuelle tilknyttede selskaper og datterselskaper, deltakende reklame- og reklamebyråer og prisleverandører til å bruke innlevererens innlevering (inkludert et endret form av oppføringen), hvis noen, for redaksjonell, reklame og salgsfremmende formål uten ekstra kompensasjon, med mindre lov er forbudt. Hvis bilder sendes til sponsor som et krav om oppføring, er deltakerne enige om at de har alle rettigheter til å bruke bildene som er sendt inn, og for å tillate sponsor, eventuelle tilknyttede selskaper og datterselskaper, deltakende reklame- og reklamebyråer og prisleverandører å gjenbruke noen av Bildene, uten ansvar, for redaksjonelle, reklame og salgsfremmende formål. I tillegg innebærer aksept av premien av Winner tillatelse til sponsor og eventuelle tilknyttede selskaper og datterselskaper, deltakende reklame- og reklamebyråer og prisleverandører for å bruke Winner navn og / eller likhet og biografisk materiale for redaksjonell, reklame og salgsfremmende formål uten ytterligere kompensasjon, med mindre forbudt ved lov. Ved å akseptere premie, godtar Winner å holde Sponsor, dets reklamebyråer og deres respektive morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, representanter, etterfølgere, tildelte, offiserer, styremedlemmer og ansatte ufarlig for skade eller skade forårsaket eller hevdet at skyldes deltakelse i Sweepstakes eller aksept eller bruk av premien. Sponsor er ikke ansvarlig for utskrift, typografisk, mekanisk eller annen feil ved utskrift av tilbudet, administrasjon av konkurranser eller i kunngjøringen av premien.

Internett / mobil: Sponsor er ikke ansvarlig for elektronisk overføringsfeil som resulterer i utelatelse, avbrudd, sletting, feil, forsinkelse i drift eller overføring, tyveri eller ødeleggelse eller uautorisert tilgang til eller endringer av innføringsmateriell, eller for teknisk, nettverk, telefonutstyr, elektronisk, datamaskin, maskinvare- eller programvarefeil eller begrensninger av noe slag eller unøyaktige overføringer av eller manglende innlevering av informasjon fra sponsor eller presentatør på grunn av tekniske problemer eller trafikkbelastning på Internett, på et hvilket som helst nettsted, eller via mobiltelefonen eller en hvilken som helst kombinasjon derav . Hvis Internett- eller mobiltelefonen av en eller annen grunn ikke er i stand til å kjøre som planlagt, inkludert infeksjon av datavirus, feil, manipulering, uautorisert intervensjon, svindel, tekniske feil eller andre årsaker som korrupte påvirker administrasjonen, sikkerhet, rettferdighet, integritet eller riktig oppførsel av denne konkurransen, forbeholder sponsor seg rett til å avlyse, avslutte, modifisere eller suspendere Sweepstakes. Sponsor forbeholder seg retten til å velge vinnere fra kvalifiserte oppføringer mottatt fra utløpsdatoen. Sponsor videre forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver person som tamperer med inngangsprosessen. Sponsor kan forby en deltakende å delta i Sweepstakes hvis den bestemmer at den aktuelle aktøren forsøker å undergrave den legitime driften av Sweepstakes ved å utro, hacking, bedrag eller annen urettferdig lekepraksis eller har til hensikt å misbruke, true eller chikanere andre aktører. Forsiktig: Enhver deltakers forsøk på å bevisst skade et hvilket som helst nettsted eller undergrave den legitime driften av Sweepstakes er et brudd på kriminelle og sivile lover, og hvis et slikt forsøk skal gjøres, forbeholder sponsor seg retten til å søke erstatning fra enhver slik deltaker til fullest omfang av loven.

DISPUTER / VALG AV LOVGIVNING: Med unntak av det som er forbudt, godtar hver deltakende at: (1) alle tvister, krav og årsaker til handling som oppstår som følge av eller knyttet til denne eller en tildelt pris skal løses individuelt, uten å ty til noen form for klassesaksjon, og utelukkende av statlige eller føderale domstoler i New York, NY, (2) alle krav, dommer og priser skal begrenses til faktiske kostnader utenfor lommen, men uten advokatsalærer; og (3) ingen straffe, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller andre skader, inkludert uten begrensning, tap av fortjeneste kan tildeles (samlet, “Special Damages”), og (4) Tilbyder avkaller her alle rettigheter til å kreve Spesielle Skader og alle rettigheter til har slike skader multiplisert eller økt. New York State Law, uten henvisning til New Yorks valg av lovregler, styrer Sweepstakes og alle aspekter knyttet til det.

SPONSOR: Sponsoren til disse konkurransene er Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, New York, NY 10019.

Loading...