Wild Dunes Resort, Charleston, SC, Getaway Giveaway – Offisielle regler

OFFISIELLE REGLER

Ingen innkjøp nødvendig for å skrive eller vinne. En KJØP ELLER BETALING AV NOEN KUN VIL IKKE ØKTE DIN CHANSER VINDER

1. Slik skriver du inn: March Bulletin Sweepstakes (“Sweepstakes”): Det er to (2) måter å gå inn på 2/3/2015 klokken 12:01 (ET) til 4/3/2015 klokka 11:59 (ET) (“Inngangsperiode”): enten (i) gå til womansday.com/giveaways på en datamaskin og fullfør og send inn innmeldingsskjemaet i henhold til instruksjonene på skjermen eller (ii) Trådløse innlegg: Last ned WD appen for Women’s Day Access ved å gå til App Store, Amazon Marketplace eller Google Play. Bruk deretter din internettaktiverte mobiltelefon til å skanne det aktuelle ikonet for Digimarc-forbedret kvinnedag for konkurransen du ønsker å skrive inn og fullføre og sende inn den offisielle oppføringsskjemaet som er presentert. VENNLIGST MERK AT DITT OPPLYSNINGER IKKE KOMMER TILFØLGT TIL DU HAR FYLLT DEN OFFISIELLE OPPLYSNINGSFORMULEN, OG DITT KONTAKTINFORMASJON. Viktig merknad: Du kan bli belastet for å besøke mobilnettstedet i samsvar med vilkårene i din serviceavtale med transportøren din. Ta kontakt med din trådløse tjenesteleverandør angående prisplanen din. Du må bruke en smarttelefonenhet til å delta via mobiltelefonen din. Ikke alle mobilleverandører har den nødvendige tjenesten til å delta. Sjekk telefonens funksjoner for spesifikke Internett-instruksjoner. Hvis datanvendelsen din overskrider det som er tildelt av dataplanen din, kan du bli belastet med tilleggsavgift fra din operatør. Ta kontakt med mobilleverandøren din med spørsmål angående regningen. Vinnervalg: Vinner [s] (individuelt og kollektivt, “Vinneren”) blir valgt på eller om 4/3/2015 i en tilfeldig tegning blant alle kvalifiserte innspillinger mottatt. I tilfelle sponsoren ikke mottar kvalifiserte oppføringer, har sponsoren rett til å kansellere konkurransen. Tegning vil bli utført av Woman’s Day, hvis avgjørelser er endelige. Odds for å vinne vil avhenge av det totale antall kvalifiserte oppføringer mottatt. I tilfelle kanadiere er kvalifisert til å skrive inn som angitt i kvalifikasjonspunktet nedenfor, og hvis det er en kanadisk vinner, vil vinneren bli pålagt å svare riktig på matematisk ferdighetsprøving Spørsmål som en betingelse for å motta premien. Priser og omtrentlig salgsverdi: En (1) Vinner (e) vil motta en 3-natters ferie i Charleston i en 2-roms ferieutleie på Wild Dunes resort, inkludert en Capers Island ekskursjon, en $ 150 dining kreditt, en vogn tur og sykkelutleie. (Totalt ARV: $ 2.800.) TRANSPORT IKKE LEVERT. Hotelllopphold er på sponsorens skjønn, med forbehold om tilgjengelighet, og blackout-datoer kan gjelde. Reise må tas innen ett år fra tildelingstidspunktet. Arrangementer må gjøres minst 30 dager før avreise. Når planen er planlagt, kan reiseplanen ikke endres, og Winnerens mangel på å følge en slik tidsplan forplikter ikke Sponsor på noen måte å gi Vinneren alternative ordninger. Vinneren er alene ansvarlig for alle måltider, tilfeldige utgifter, tips og drikkepenger, inntektsskatt og annen skatt, fly og landtransport og alle andre kostnader og utgifter som ikke er spesifisert heri. Alle reisende må ha gyldige reisedokumenter. Vinnerens reiseselskap må utføre en publisitets- / ansvarsløsning før avreise. Enhver forskjell mellom det angitte ARV og den faktiske verdien av premien vil ikke bli tildelt i noen form.

2. Vinnervarsling: Vinneren vil bli varslet innen en (1) måned på den siste dagen i Sweepstakes, via e-post og / eller etter sponsorens skjønn, via telefon eller post. Hvis Winner ikke svarer på sponsorens varsel eller ikke godtar premien innen fem (5) virkedager etter varsel, vil prisen betraktes fortapt, og en alternativ vinner blir valgt. I tilfelle at en eller flere potensielle Vinnere ikke svarer som angitt ovenfor, avviser premien eller unnlater å gi signerte bekreftelser eller utgivelser, vil en slik Vinner (e) anses å miste premien og Sponsor vil velge en alternativ Vinner (e) fra de resterende berettigede aktørene. Hvis en eller flere alternativer ikke svarer eller avviser prisen, vil Sponsor bruke et rimelig antall forsøk, etter eget skjønn, til å tildele premien til en annen alternativ (e), men hvis det ikke er mulig, Premien (e) vil til slutt bli fortapt, og Sponsor har ikke noe ansvar i forbindelse med denne Sweepstakes. Liste over vinner (e): For navnet på Winner (e), send en egen selv adressert, stemplet konvolutt til Woman’s Day March Bulletin Sweepstakes Vinnerliste, HearstCommunications, Inc., 300 West 57th Street NY, NY 10019 innen to (2) måneder fra Winner-meldingsdatoen som angitt ovenfor.

3. INNGANGER: Begrens en (1) oppføring per person per dag for Sweepstakes. Flere oppføringer fra samme person per dag blir diskvalifisert. Oppføringer blir eiendommen til sponsoren og vil ikke bli returnert. Bevis for innsendelse utgjør ikke bevis på mottak. Hvis det er ulovlig, unøyaktig, tapt, forsinket, feilkalt eller ufullstendig eller inntaksskjemaer som har blitt manipulert, blir det diskvalifisert. Online deltagere må ha gyldig e-postadresse, og det er aktørens ansvar å oppdatere sponsor av eventuelle endringer i e-postadressen. Hvis det er tvil om identiteten til en online aktør, vil prisen bli tildelt den autoriserte kontoinnehaveren av e-postadressen. Den “autoriserte kontoinnehaveren” er definert som den fysiske personen til hvilken e-postadressen er tildelt av en Internett-leverandør, nettoperatør, transportør eller annen organisasjon (f.eks. Bedrift, utdanningsinstitusjon, etc.) som er ansvarlig for tildeling e-postadressene for domenet knyttet til den innleverte e-postadressen.

4. KVALIFISERING: Åpent for lovlige innbyggere i de 50 USA og District of Columbia, som er 21 år eller eldre i deres stat eller territorium på oppholdet ved ankomst. Juridiske innbyggere i Canada (unntatt Quebec) som har nådd den nevnte alderen i deres bostedsland ved inngangstiden, er også berettiget til å komme inn. Oppheves i Puerto Rico og hvor lov er forbudt. Medarbeidere av sponsor, foreldre, tilknyttede selskaper og datterselskaper, deltakende reklame- og reklamebyråer, uavhengige dommerorganisasjoner og prisleverandører (og medlemmer av deres nærmeste familie og / eller de som bor i samme husstand for hver slik ansatt) er ikke kvalifisert.

5. DELTILVILLINGSVILKÅR: Utgifter som ikke er spesifikt med i prisbeskrivelsen og alle skatter, er Winnerens eneste ansvar. Hver premie tildeles “som det er” uten garanti eller garanti, enten uttrykkelig eller underforstått utenfor produsentens begrensede garanti. Ingen overføring, tildeling eller substitusjon av en premie tillatt, bortsett fra at sponsor forbeholder seg retten til å erstatte premie for et element av lik eller større verdi i tilfelle en annonsert premie ikke er tilgjengelig. Vinneren er pålagt å overholde alle gjeldende føderale, statlige, provinsielle, hvis kanadiere er kvalifisert til å komme inn, og lokale lover, regler og forskrifter. Alle føderale, statlige og lokale skatter og eventuelle andre kostnader som ikke spesifikt er fastsatt i disse offisielle reglene, er kun Winnerens ansvar. Hvis den faktiske utsalgsverdi av en hvilken som helst vinners pris er $ 600 eller mer, må Winner fullføre en W9-skjema og levere sponsor med hans / hennes personnummer i skattemessige hensyn. En IRS-skjema 1099 vil bli utstedt i Winnerens navn (eller, hvis en mindre, i mindreåriges navn) for den faktiske verdien av premiene mottatt. Sponsor skal ikke ha noe ansvar eller plikt til Vinner eller potensiell Vinneren som ikke kan eller ikke er i stand til å akseptere eller benytte premier som beskrevet her. Deltakerne er enige om å være bundet av vilkårene i disse offisielle reglene og av beslutninger fra sponsor, som er endelige og bindende for alle saker som gjelder denne konkurransen. Vinner (og foreldre eller foresatte dersom vinner er mindreårig) kan bli pålagt å signere og returnere et bekreftelsesbevis, en ansvarsløsning og hvor lovlig tillatelse er publisitet innen syv (7) dager etter datoen for første forsøk på varsling. Manglende overholdelse av denne fristen kan føre til fortabelse av premien og valg av en alternativ vinner. Retur av eventuell pris- / prismelding som uoppnåelig kan resultere i diskvalifisering og valg av en alternativ vinner. Vinneren erklærer seg dessuten enig i at det vil undertegne eventuelle dokumenter som er nødvendige for å overføre opphavsretten til sin innleverte oppføring, hvis det er aktuelt, til sponsor innen syv (7) dager etter datoen for første forsøk på underretning. Ved å legge inn, gir Entrant tillatelse til Sponsor, og eventuelle tilknyttede selskaper og datterselskaper, deltakende reklame- og reklamebyråer og prisleverandører til å bruke innlevererens innlevering (inkludert et endret form av oppføringen), hvis noen, for redaksjonell, reklame og salgsfremmende formål uten ekstra kompensasjon, med mindre lov er forbudt. Hvis bilder sendes til sponsor som et krav om oppføring, er deltakerne enige om at de har alle rettigheter til å bruke bildene som er sendt inn, og for å tillate sponsor, eventuelle tilknyttede selskaper og datterselskaper, deltakende reklame- og reklamebyråer og prisleverandører å gjenbruke noen av Bildene, uten ansvar, for redaksjonelle, reklame og salgsfremmende formål. I tillegg innebærer aksept av premien av Winner tillatelse til sponsor og eventuelle tilknyttede selskaper og datterselskaper, deltakende reklame- og reklamebyråer og prisleverandører for å bruke Winner navn og / eller likhet og biografisk materiale for redaksjonell, reklame og salgsfremmende formål uten ytterligere kompensasjon, med mindre forbudt ved lov. Ved å akseptere premie, godtar Winner å holde Sponsor, dets reklamebyråer og deres respektive morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, representanter, etterfølgere, tildelte, offiserer, styremedlemmer og ansatte ufarlig for skade eller skade forårsaket eller hevdet at skyldes deltakelse i Sweepstakes eller aksept eller bruk av premien. Sponsor er ikke ansvarlig for utskrift, typografisk, mekanisk eller annen feil ved utskrift av tilbudet, administrasjon av konkurranser eller i kunngjøringen av premien.

6. Internett / mobil: Sponsor er ikke ansvarlig for elektronisk overføringsfeil som resulterer i utelatelse, avbrudd, sletting, feil, forsinkelse i operasjoner eller overføring, tyveri eller ødeleggelse eller uautorisert tilgang til eller endringer av inngangsmateriale, eller for teknisk, nettverk, telefonutstyr, elektronisk, datamaskin, maskinvare- eller programvarefeil eller begrensninger av noe slag eller unøyaktige overføringer av eller manglende innlevering av informasjon fra sponsor eller presentatør på grunn av tekniske problemer eller trafikkbelastning på Internett, på et hvilket som helst nettsted, eller via mobiltelefonen eller en hvilken som helst kombinasjon derav . Hvis Internett- eller mobiltelefonen av en eller annen grunn ikke er i stand til å kjøre som planlagt, inkludert infeksjon av datavirus, feil, manipulering, uautorisert intervensjon, svindel, tekniske feil eller andre årsaker som korrupte påvirker administrasjonen, sikkerhet, rettferdighet, integritet eller riktig oppførsel av denne konkurransen, forbeholder sponsor seg rett til å avlyse, avslutte, modifisere eller suspendere Sweepstakes. Sponsor forbeholder seg retten til å velge vinnere fra kvalifiserte oppføringer mottatt fra utløpsdatoen. Sponsor videre forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver person som tamperer med inngangsprosessen. Sponsor kan forby en deltakende å delta i Sweepstakes hvis den bestemmer at den aktuelle aktøren forsøker å undergrave den legitime driften av Sweepstakes ved å utro, hacking, bedrag eller annen urettferdig lekepraksis eller har til hensikt å misbruke, true eller chikanere andre aktører. Forsiktig: Enhver deltakers forsøk på å bevisst skade et hvilket som helst nettsted eller undergrave den legitime driften av Sweepstakes er et brudd på kriminelle og sivile lover, og hvis et slikt forsøk skal gjøres, forbeholder sponsor seg retten til å søke erstatning fra enhver slik deltaker til fullest omfang av loven.

7. DISPUTER / VALG AV LOVGIVNING: Med unntak av hvor forbudt, innvilger hver deltaker at: (1) alle tvister, krav og årsaker til handling som oppstår som følge av eller knyttet til denne eller en tildelt pris skal løses individuelt, uten å ty til noen form for klassesaksjon, og utelukkende av statlige eller føderale domstoler i New York, NY, (2) alle krav, dommer og priser skal begrenses til faktiske kostnader utenfor lommen, men uten advokatsalærer; og (3) ingen straffe, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller andre skader, inkludert uten begrensning, tap av fortjeneste kan tildeles (samlet, “Special Damages”), og (4) Tilbyder avkaller her alle rettigheter til å kreve Spesielle Skader og alle rettigheter til har slike skader multiplisert eller økt. New York State Law, uten henvisning til New Yorks valg av lovregler, styrer Sweepstakes og alle aspekter knyttet til det.

8. SPONSOR: Sponsoren til denne Sweepstakes er Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, New York, NY 10019.

Loading...